Quinoa Chili

quinoa chili dave shertoski
Photo credit: @DaveSherotski